Sea, Greece, Zakynthos, Rocks, Turquoise, Water, Summer
Flag of United Kingdom

Nepozabno doživetje

vinske kleti v morju

Kjer se srečata nebo in morje, kjer vino pripoveduje svojo zgodbo in kjer hrana nariše nasmeh na obrazu.

Nepozabno doživetje na vodenem turističnem izletu do posebnega kraja, kjer se srečata sonce, morje in vino.


Z ladjico vas bomo popeljali do morske vinske kleti, kjer v družbi morskega živeža mesece zori edinstvena penina MARE SANTO in pripoveduje svojo zgodbo, ob kateri bodo brbončice prevzete z nadvse osvežujočim in očarljivim okusom.


Poleg vinske poezije pa je to kraj, kjer hrana nariše nasmeh na obrazu, saj boste deležni le najboljših lokalnih domačih dobrot iz globin Jadranskega morja izpod rok kuharskih mojstrov.
MARE SANTO EXPERIENCE

Z ladjico vas popeljemo na nepozabno doživetje, doživetje za vse čute, saj smo združili darove morja, sonca in Goriških brd, kjer je vinska trta doma in pridelujemo vrhunska vina, poznana po celem svetu.


Po pijači dobrodošlice, se bomo popeljali do prav posebnega mesta, morske kleti, kjer zori unikatna penina Mare Santo.


* Brbončice bomo razvajali z vrhunskimi jedmi, kot so ostrige alla Mare Santo, različne vrste bakalarja, karpačo piranskega brancina z ekstra deviškim oljčnim oljem, hobotnica, gamberi in še več. Degustirali bomo vina in opazovali dvig unikatne penine MARE SANTO iz morskih globin, potem, ko je na dnu morja, v družbi morskega živeža počivala več mesecev.


*Izkušeni potapljači se bodo lahko pridružili potopu.


*Za željne zabave bomo druženje nadaljevali na kopnem, ob glasbi in večerji, ob prelepem razgledu na piranski zaliv v sončnem zahodu.
Opomba: *vsebina storitev odvisna od paketa


MARE SANTO

Experience paketi

Black gradient background

MARE SANTO

Silver experience

Panoramska vožnja z ladjo ob slovenski obali do morske kleti

Pokušina vina MARE SANTO (samo za polnoletne)

Prigrizki (olive, sir)

Ribji piknik (pijača vključena: vino, mineralna voda, voda)

Potop potapljača do vinske kleti v morju in dvig penine Mare Santo

Degustacija potopljene penine MARE SANTO

Organizacija, vodenje in animacija.

ODHODI

Ob četrtkih ali po dogovoru

TRAJANJE

3 ure

REZERVACIJA

Cena velja na osebo, za skupino najmanj 20 oseb

Za manjše skupine cena po dogovoru

Otroci do 10. leta gratis, od 11. do dopolnjenega 18. leta - 50 %
Black gradient background

MARE SANTO

Gold experience

Welcome drink Mare santo

Panoramska vožnja z ladjo ob slovenski obali do morske kleti

Pokušina vina MARE SANTO (samo za polnoletne)

Kulinarično razvajanje s priznanim chefom

Predstavitev dviga penine iz morskih globin

Degustacija penine MARE SANTO

Organizacija, vodenje in animacija za zaključene skupine

ODHODI

Po dogovoru

TRAJANJE

4 ure

REZERVACIJA

Cena velja na osebo, za skupino najmanj 20 oseb

Za manjše skupine cena po dogovoru

Otroci do 10. leta gratis, od 11. do dopolnjenega 18. leta - 50 %
Black gradient background

MARE SANTO

Platinum experience

Welcome drink Mare santo

Panoramska vožnja z ladjo ob slovenski obali do morske kleti

Kulinarično razvajanje s priznanim chefom

Degustacija vin MARE SANTO (samo za polnoletne)

Predstavitev dviga penine iz morskih globin

Degustacija penine MARE SANTO (samo za polnoletne)

Organiziran potop do vinske kleti v morju za najbolj drzne udeležence (potapljaška licenca)

Nadaljevanje zabave na kopnem: večerja (7-hodni menu z vinsko spremljavo na plaži ali v oljčniku – druženje ob živi glasbi

Darilo penina MARE SANTO (samo za polnoletne)

Organizacija, vodenje in animacija za zaključene skupine: team building, rojstni dan, poroka, obletnice, praznovanja


ODHODI

Po dogovoru

TRAJANJE

4 ure

REZERVACIJA

Cena velja na osebo, za skupino najmanj 20 oseb

Za manjše skupine cena po dogovoru

Otroci do 10. leta gratis, od 11. do dopolnjenega 18. leta - 50 %
Informacije

M: 040 318 540

info@somniatour.si

www.somniatour.si


Termina d.o.o.,

Stanetova ulica 27

3000 Celje


White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo
linkedin
Play Button
Sea, Greece, Zakynthos, Rocks, Turquoise, Water, Summer
Flag of United Kingdom

An unforgettable experience

a trip to a wine cellar in the sea

Where sky and sea meet, where wine tells its story and where food puts a smile on your face.

An unforgettable experience on a guided tourist trip to a special place where sun, sea and wine meet.


We will take you by boat to the marine wine cellar, where the unique MARE SANTO sparkling wine matures for months in the company of marine life and tells its story, while the taste buds will be overwhelmed with an extremely refreshing and charming taste.


In addition to wine poetry, this is a place where food puts a smile on your face, as you will be served only the best local delicacies from the depths of the Adriatic Sea from the hands of master chefs.

MARE SANTO EXPERIENCE

With a boat, we take you on an unforgettable experience, an experience for all the senses, because we have combined the gifts of the sea, the sun and the Goriška hills , where the vines are at home and we produce top wines known all over the world.

After a welcome drink, we will drive to a very special place, the sea cellar, where the unique Mare Santo sparkling wine matures.


*Taste buds will be pampered with top dishes such as oysters alla Mare Santo, different types of cod, carpaccio of piranha sea bass with extra virgin olive oil, octopus, shrimps and more. We will taste wines and watch the rise of the unique MARE SANTO sparkling wine from the depths of the sea, after resting for several months at the bottom of the sea in the company of marine life.


*Experienced divers will be able to join the dive.


*For those who want to have fun, we will continue the socializing on land, with music and dinner, with a beautiful view of the bay of Piran at sunset.


Note: *service content depends on the package


MARE SANTO

Experience packages

Black gradient background

MARE SANTO

Silver experience

Panoramic boat ride along the Slovenian coast to the sea cellar

MARE SANTO wine tasting (adults only)

Snacks (olives, cheese)

Fish picnic (drinks included: wine, mineral water, water)

A diver's dive to a wine cellar in the sea and a rise of Mare Santo sparkling wine

Tasting of immersed MARE SANTO sparkling wine

Organization, management and animation


DEPARTURES

Thursdays or by appointment

DURATION

3 hours

RESERVATION

The price is per person, for a group of at least 20 people

For smaller groups, the price is negotiable

Children up to the age of 10 free, from the age of 11 to the age of 18 - 50%
Black gradient background

MARE SANTO

Gold experience

Welcome drink Mare Santo

Panoramic boat ride along the Slovenian coast to the sea wine cellar

MARE SANTO wines tasting

Culinary indulgence with a renowned chef

Presentation of the rise of sparkling wine from the depths of the sea

Tasting of Mare santo sparkling wine

Organization, management and animation for closed groups

DEPARTURES

By agreement

DURATION

4 hours

RESERVATION

The price is per person, for a group of at least 20 people

For smaller/larger groups, the price is negotiable

Children up to the age of 10 free, from the age of 11 to the age of 18 - 50%


Black gradient background

MARE SANTO

Platinum experience

Welcome drink Mare santo

Panoramic boat ride along the Slovenian coast to the sea cellar

Culinary indulgence with a renowned chef

MARE SANTO wines tasting

Presentation of the rise of sparkling wine from the depths of the sea

MARE SANTO sparkling wine tasting

Organized dive to a wine cellar in the sea for the most daring participants (diving license)

Continuation of the party on land: dinner (7-course menu with wine accompaniment on the beach or in the olive grove, socializing with live music)

A gift of MARE SANTO sparkling wine (for adults only)

Organization, management and animation for closed groups: team building , birthday, wedding, anniversaries, celebrations

DEPARTURES

By agreement

DURATION

Full day trip

RESERVATION

The price is per person, for a group of at least 20 people

For smaller/larger groups, the price is negotiable

Children up to the age of 10 free, from the age of 11 to the age of 18 - 50%


Information

M: 040 318 540

info@somniatour.si

www.somniatour.si


Termina d.o.o.,

Stanetova ulica 27

3000 Celje


White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo
linkedin
Play Button